Poradnik rowerzysty


Wyposażenie roweru

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia"( tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 951), każdy rower powinien być wyposażony w:

Dodatkowo rower może być wyposażony w:

Światła na rowerze muszą spełniać następujące warunki:

Kask

W Polsce - zgodnie z obowiązującym prawem - nie ma obowiązku jazdy w kasku. Musimy jednak pamiętać, że urazy głowy, pęknięcie czaszki są dużo groźniejsze niż złamanie ręki czy nogi. Wybierając model kasku zwróćmy uwagę, czy na etykietce zamieszczonej w jego wewnętrznej części jest oznaczenie EN1078 - to norma, która mówi o wysokim poziomie bezpieczeństwa kasku oraz o jego odpowiedniej elastyczności i odporności.

Jeżeli decydujemy się na kask rowerowy, to powinniśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Po raz pierwszy w Polsce konsorcjum złożone z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Gdańskiej przeprowadziło w październiku 2013 r. badania dotyczące stosowanie kasków ochronnych (Raport "Stosowanie kasków ochronnych w Polsce w 2013 roku" dostępny na stronie: http://www.krbrd.gov.pl/images/Kaski%20raport%20KRBRD.pdf). Okazało się, że tylko 9% rowerzystów używa kasków. Największy odsetek stanowią dzieci (poniżej 18 roku życia) - 13 % i młodzież (18-24 lata) - 10%. Ze względu na płeć, są to głównie mężczyźni - 11%, a ze względu na obszar i rodzaj drogi - 18% rowerzystów jeździ w kaskach w miastach, stolicach województw .

Na świecie obowiązek jazdy w kasku istnieje tylko w Australii i Nowej Zelandii (wprowadzony w latach 90.), niektórych stanach USA i Kanady oraz na Malcie.

Kamizelka odblaskowa

W Polsce nie ma obowiązku jazdy w kamizelkach odblaskowych na rowerze. Decyzja pozostaje w gestii samych zainteresowanych. Nie istnieją też wiarygodne badania na temat wpływu noszenia kamizelek odblaskowych na bezpieczeństwo rowerzysty. Niemniej poprawia ona widoczność w ruchu ulicznym zarówno w dzień, jak i w nocy.

Obowiązek noszenia przez rowerzystów kamizelek został wprowadzony natomiast we Francji i na Litwie, ale tylko w nocy, poza terenem zabudowanym.

Rozmowa przez telefon podczas jazdy rowerem

Prowadzenie rozmowy przez telefon podczas jazdy jest nie tylko niewygodne, ale też niebezpieczne i niezgodne z prawem. Mamy ograniczony dostęp do hamulców, odbiór dźwięków z otoczenia, utrudnione skręcanie. Zgodnie z art. 45 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony: Dz.U. 2012 poz. 1137), kierującemu pojazdem zabrania się "korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". A rower - w myśl tej samej ustawy - jest pojazdem, podobnie jak samochód.

W stanie trzeźwości

Jazda rowerem po pijanemu jest zabroniona, gdy jedziemy: na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu.

Kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości w przypadku rowerzystów jest wykroczeniem.

O stanie po użyciu alkoholu mówimy w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 poz. 482), grozi wtedy kara aresztu do 14 dni, lub grzywna nie niższa niż 50 zł.

Gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg - rowerzysta znajduje się w tzw. stanie nietrzeźwości.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku prowadzenia roweru w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości jest orzekany fakultatywnie, a nie jak było wcześniej obligatoryjnie.

Natomiast po użyciu alkoholu możemy legalnie prowadzi ć rower obok. W ustawie "Prawo o ruchu drogowym" w art. 2." za pieszego uznaje się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower." Nie ma przepisu prawnego, który zabraniałby pieszemu poruszać się w stanie nietrzeźwości.

Droga dla rowerów obowiązkowa

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony: Dz.U. 2012 poz. 1137), " kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym."

Inaczej mówiąc, jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to obowiązek jazdy nią jest tylko w jednym kierunku. Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku powinien poruszać się po jezdni (zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów).

Kiedy po chodniku?

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez rowerzystę jest dozwolone tylko w sytuacji, gdy:

Rowerzysta - w myśl przepisów - musi jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Nie po pasach!

Rowerzysta nie może przejeżdżać na rowerze po pasach dla pieszych. Traktuje o tym art. 26 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym", w myśl którego "kierującemu pojazdem zabrania się: (...) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych". Rowerzysta musi zejść z roweru i przeprowadzić go. Natomiast, gdy obok przejścia dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy, może po nim przejechać nie zsiadając z roweru (art.2).

Dziecko a rower

Wyprawa rowerowa to świetny sposób na urozmaicenie wolnego czasu i spędzenie go z rodziną. Warto na taką przejażdżkę zabrać dziecko. Jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z prawem? Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" dokładnie tą kwestię precyzuje.

Dziecko do lat 7...

może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę (art. 33. Ustawy "Prawo o ruchu drogowym"). Dopuszczalne jest też przewożenie dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy (art. 63). Możemy wtedy jechać jedynie po ścieżce rowerowej lub jezdni.

Dziecko do lat 10...

może kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Co ważne, jechać musi po chodniku! (art. 2. i 33. Ustawy "Prawo o ruchu drogowym"). Zabronione jest poruszanie się po jezdni.

Dziecko powyżej lat 10...

może samodzielnie jechać na rowerze po drogach publicznych. Jedynym wymogiem jest posiadanie Karty Rowerowej (art. 96). Ważna jest ona do 18 roku życia.

Kontroluj stan techniczny roweru

Szczególną uwagę należy zwrócić na hamulce, sprawdzając stan zużycia klocków hamulcowych (jeśli trzeba, wymień na nowe). Niesprawne hamulce w połączeniu z dużą prędkością zwiększają ryzyko wypadku. Przed wyjazdem zawsze naciśnij dźwignię hamulców i sprawdź poziom dociśnięcia. Zbadaj, czy linki hamulcowe są poprawnie połączone i zabezpieczone. Nie wsiadaj na rower dopóki hamulce nie zostaną prawidłowo wyregulowane.

Przed wyjazdem sprawdź też czy koła są odpowiednio napompowane, a opony w dobrym stanie. Obracaj powoli każdym kołem szukając uszkodzeń na powierzchni bieżnika i ściankach bocznych opony. W razie potrzeby wymień uszkodzone opony przed rozpoczęciem jazdy.

Łańcuch to element, który najczęściej wymaga smarowania. Nie stosuj ani olejów samochodowych, ani środków czyszczących, a tym bardziej olejów jadalnych. Warto zaopatrzyć się w specjalny olej przeznaczony do smarowania łańcuchów.

Upewnij się, że siodło i kierownica są na odpowiedniej wysokości, a wsporniki mocno zaciśnięte. Jeśli nie, dokręć je lub dociśnij. Poluzowanie tych elementów może prowadzić do utraty kontroli nad rowerem.

Oceń czy rower spełnia twoje oczekiwania i czy czujesz się komfortowo podczas jazdy. Jeżeli nie funkcjonuje on prawidłowo, koniecznie skontaktuj się z serwisantem przed kolejną jazdą.