Organizatorzy


Politechnika Białostocka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Komenda Miejska Policji
w Białymstoku

Patroni honorowi


Komenda Wojewódzka Policji
w Białymstoku

Patroni medialni